25.18.27 Israelsk tildekking

Naturligvis hjalp Mossad så godt de kunne med tildekkingen hele veien. F.eks. viser Richard Deacon til at Aftenposten i august 1976 meldte at israelske myndigheter hadde tilbudt journalistene David Tinnin (Time Magazine) og Dag Christensen (Aftenposten) US$ 300.000 for ikke å utgi boken «Hit team»1, som bl.a. legger vekt på at man drepte «feil mann». Israel Radio tok skarp avstand fra dette og hevdet at det var lite nytt i boken.

Deacon sier at det er vanskelig å gå mot Israel Radio fordi2:

«… bortsett fra å poengtere historien om at det var feil mann, er det intet i boken som gjør noe alvorlig skade for Israels sak eller deres hemmelige tjeneste. Dette syn har jeg fått bekreftet privat av innsiktsfulle israelere som aksepterte at – for å sitere en av dem som faktisk kjenner to medlemmer av hevner-teamet – ‘I hovedsak er innholdet i boken korrekt og ikke skadelig i det hele tatt.»

I virkeligheten hadde selvsagt Mossad all interesse av å øke bokens troverdighet, nettopp fordi den så sterkt understreket «feil mann»-teorien. Den beste måten å oppnå dette på, var naturligvis å late som om den virkelig var avslørende, og med full dekning i Aftenposten tilby forfatterne en bestikkelse man visste de ikke ville ta imot!

En annen Mossad-forfatter, Ronald Payne, siterer i sin bok den israelske militærkommentator Ron Ben-Yishai3:

«For dem hvis yrke det er å manipulere mennesker, er det ikke vanskelig å nyttiggjøre seg en ung og rasende journalist.»

Det har vi sett adskillig til blant norske journalister, uavhengig av alder og raseri!

1 David Tinnin (med Dag Christensen, Aftenposten som samarbeidspartner): «Hit Team». Futura London 1976.

2 Richard Deacon: «The Israeli Secret Service». Hamish Hamilton, London, 1977. Side 273.

3 Ronald Payne: «Mossad – Israel’s most secret service». Corgi books 1990, s. 282 i paperback-utgaven.