25.18.23.1 Stortinget ført bak lyset

Det er også sider ved saken slik den står idag som faller utenfor Kommisjonens mandat, og det gjelder forholdet mellom Regjeringen og Stortinget. Stortinget er siden 1989 systematisk ført bak lyset av Frigaard, Rieber-Mohn, Busch, Qvigstad, Bugge Fougner, Faremo, Kosmo og statsministeren selv. Bakgrunnen for dette er Lunds sak, men ikke konsekvensene, som nå er klare til å trekkes fordi andre enn Lund har gjort jobben hans.