25.18.22.3 Hva fortalte Yael Dayan?

En liten tur tilbake til Yael Dayan, som konstaterte (se foran) at «norske tjenester var opplagt delaktige». Av Dagbladet fremgikk det også1:

«Yael Dayan vil drøfte Lillehammer-affæren med utenrikskomitéen i stortinget, når den kommer på besøk hit i neste uke.

Hun kjenner historien i detalj, men vil ikke trekke noen slutninger nå.»

Ble det noe møte mellom Yael Dayan og utenrikskomitéen? Kanskje bare med formannen, Haakon Blankenborg (A), for å holde det på partikanaler? Hva sa hun da? Hva slags norsk medvirkning siktet hun til? Er det noen som vet, og tildekker dette også?

1 Dagbladet 8. januar 1996.