25.17.6 Mossads fredsapostel i Norge

Jan Egeland (38) har vært statssekretær for utenrikssaker i Utenriksdepartementet siden 1992. Han har markert seg som en aktiv deltaker i Ap-regjeringens ulike fredsprosesser verden rundt. Som vi har sett, passer disse engasjementet pussig nok meget godt sammen med Mossads og Israels prioriterte områder: Midtøsten, Guatemala, Sør-Afrika, Eritrea. Og Norge passer godt med Israels forhandlingsstrategi: Kontrollerte prosesser, der man også kontrollerer fredsmegleren.

Da er det ikke så rart at det viser seg at han bl.a. er utdannet ved Truman-instituttet i Israel, ved siden av Henri Dunant-instituttet i Genéve og Berkeley University i California. Forøvrig har han journalist-bakgrunn fra Rogalands Avis, Arbeiderpressen og Dagsnytt og Dagsrevyen i NRK.