25.16.3 Sørflaten og Lauritzen

Overingeniør Bjørn Sørflaten i Justisdepartementets politiavdeling (tidl. kaptein i Sikkerhetsstaben) er blant de fremste norske romavlyttingseksperter. Han har plukket ut mange mikrofoner fra Norges ambassader i Øst-Europa. Vi har mange ganger gjort hans sjef, statsråd Grete Faremo, oppmerksom på all den romavlytting som foregår i Norge, også på Drammensveien. Har hun spurt Sørflaten til råds om dette?

Vi hadde som man vet i 1991 en etterforsker ved navn Trygve Lauritzen, som avdekket telefonavlytting et annet sted på Drammensveien (Norsk Oljerevy, Drammensvn 10) og laget rapport om dette, og deretter fant han tre uavhengige, hver for seg sterke indikasjoner på romavlytting i Lindebergåsen (i regi av Tronds Kjettingmenn) og sa at hvis slike funn var gjort hos ham, ville han «innkalle alle blålysene», men så nektet han kort tid etter å skrive rapport. Det var fordi han da uten at vi visste det fikk fin jobb av Justisdepartementet på Lillehammer-OL, der han skulle arbeide sammen med Sørflaten. Siden bidro han til en konverteringsaksjon for den samme avlyttingen ved i januar 1992 å produsere en falsk rapport som trolig ga grunnlag for rettslig kjennelse om politimessig overvåking – nå i kombinasjon av POT og den allestedsnærværende Lier som anmodet oss om anmeldelse kort tid etter!