25.15.2 Offentlig og hemmelig – samme system

Det system som er avslørt av TV-2 osv., og det system vi har beskrevet, er således ikke annet enn to sider av samme sak. Til syvende og sist er det ett gedigent nettverk, én «fjerde tjeneste». Men slett ikke alle er klar over hva de andre delene driver med. Mange forstår at de tjener partiets sak, svært få at andre deler av nettverket gjør dette med direkte kriminelle virkemidler. Noen – særlig i justisvesenet – har i oppgave å beskytte de sistnevnte delene, men antakelig fortsatt med varierende kunnskap om hva de egentlig beskytter.

Vi skal her gå litt nærmere inn på endel nylige ansettelser som ligger i grensefeltet mellom de åpne og åpenbare partiansettelser, som alle kan se, og de helt hemmelige parti- og kaninansettelser, som heller ikke vi kan (eller ønsker å) se.