25.11.5.4 Trond i Ap-utvalget

For å avmystifisere Trond Johansens mangeårige medlemskap i Arbeiderpartiets utenrikspolitiske utvalg hevder Jacobsen at oppnevnelsen i 1973 «var med generalenes samtykke». Denne påstanden er udokumentert. (Det kan selvsagt godt være riktig – men av hvilke generaler?)