25.10.11.4 Tjenestevei

Halvorsens nærmeste sjef fra denne dagen, 15. mars 1982, var underdirektør Sven Knudsen1. Han ankom direkte fra ministerrådsstilling i London og hadde neppe noen innflytelse på denne saken, første dagen på nytt kontor. Vi har heller ikke sett referanse til hans påtegning noe sted.

Derimot fremgår det flere steder at avdelingens ekspedisjonssjef hadde undertegnet innstillingen2, som den siste før den ble sendt til embetsmannsrådet. Det var ekspedisjonssjef Roald Knoph, som var ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen fra 1981 til 19843. Han var deretter ambassadør til Europarådet.

Hvis det ikke hadde vært ekstraordinære forhold inne i bildet, ville selvsagt ekspedisjonssjefen som den aller siste kontrollinstans tatt kontakt med SSB dersom SSB’s uttalelse ikke fremgikk av ekspedisjonen til ham.

1 «Norges diplomatiske og konsulære representasjon i utlandet», DU 1992.

2 Se f.eks. Haarstad, s. 286 og intervju med Kåre Willoch, Aftenposten 16.11.85.

3 Samme.