25.1.8.1 Familien Brundtland A/S

Alle husker Syse-saken. Er det noen som husker saken om familien Brundtland A/S – også kalt «Analytisk Kommentar A/S»?

Nei, det er det nok ikke. Det er ganske pussig, for denne saken ble faktisk kjent etter Syse-saken, ca. én måned etter, i oktober 1990. Det er også pussig fordi denne saken var adskillig grovere enn Syse-saken:

«Analytisk Kommentar A/S» ble stiftet i 1986 av ekteparet Gro Harlem og Arne Olav Brundtland og deres barn for å drive med aksjespekulasjon og selge kommentarartikler1. Skal vi gjette på hvordan Gros apparat hadde brukt allerede dette formålet hvis det hadde vært Syses selskap? Vi synes vi ser det for oss: «STATSMINISTER BRUKER EKTEFELLE TIL Å KAPITALISERE SIN INNSIDEKUNNSKAP OM AKSJEMARKEDET» – «STATSMINISTER PROFITERER PÅ SALG AV FOREDRAG UNDER FALSK FLAGG» – «MULIGHETER FOR FORTJENESTE PÅ LEKKASJER FRA REGJERINGEN».

Vi ville aldri gå så langt, men det er klart at det ikke ville vært uinteressant å undersøke aksjetransaksjoner i regi av «Analytisk Kommentar A/S» sammenholdt med behandling av ulike forvaltningssaker vedrørende børsnoterte bedrifter. Var det den minste størrelse på virksomheten, ville det vært nær sagt umulig å ikke finne et selskap e.I. som hadde vært behandlet i Regjeringen parallelt med et kjøp eller salg fra Brundtland-regjeringens lille sparebøsse. Men gjorde noen det? Ånei.

Det er heller ikke helt udiskutabelt at statsministerens ektefelle driver syndikalisert kommentarvirksomhet mot betaling. Gjør han det om informasjon han får over frokostbordet? Det skal sikkert ikke mye analyse av artiklene til for å finne noe man kan påstå det om. Gjorde noen det, på den måten man fremmet rene påstander om Syse? Ånei.

Det ville ikke vært unaturlig om pressen hadde stilt endel slike spørsmål til statsministerekteparet. Kanskje ville de blitt tilfredsstillende besvart. Syse kunne det (utenom Brønnøysund-saken), men han ble aldri gitt tid til å svare. Det er imponerende hvor mer dannet og disiplinert norsk presse ble i løpet av noen få uker! Idag vet vi ikke engang om statsministeren kunne gitt fullgode svar på disse spørsmålene.

Det vi derimot vet, er at hun hadde et meget dårligere svar på spørsmål om Brønnøysund enn det Syse hadde. Selskapet «Analytisk Kommentar A/S» ble stiftet i 1986, men ble aldri engang registrert på forskriftsmessig måte i Brønnøysund. Og etter 1986 hadde selskapet til statsminister Brundtland og familie ikke sendt inn ett eneste regnskap. Det hadde heller ikke meldt fra om endringer av virksomhetsområde, kapitalutvidelse, ny styresammensetning eller ny forretningsfører.

Statsministeren hadde mao. brutt hele fire lovbestemmelser, og forholdet hadde pågått i mer enn fire år.

Hun hadde dessuten nettopp overtatt etter Syse, og kunne ikke en gang unnskylde seg med statsministerjobbens mange plikter.

Hva skjedde da Morgenbladet tok opp saken? – Dette vil jeg ikke kommentere, sa teflon-Brundtland. Så ble saken referert i Søndag-Søndag, og i en og annen liten notis i andre aviser. Så ble det dødsens stille.

Ingen Alf R. Jacobsen med brøl om at «denne gangen skal vi ta dere» på telefon til Arne Olav Brundtland. Ingen Honerød/Bjerke-duo med daglige øvelser om avsettelse av statsminister Brundtland. Ingen Jacob Jervell som mener å vite at slikt statsministersnusk har med oppavlingen i arbeiderbevegelsen å gjøre. Ingen advokat som blir engasjert av VG for å vurdere hver minste mulighet for snusk. Ingen krav om granskning og politietterforskning. Ingen krav fra Tromsø-ordførere eller andre om Gros avgang som partileder. Ingen argumenter i Sp’s landsstyre om at Gro ikke kunne bli statsminister fordi hun ikke hadde full tillit i eget parti. Kort sagt: Ingenting.

I stortingsrestauranten satt de samme journalistene som hadde henrettet Syse og diskuterte hvorfor det ikke var stoff i Brundtland-saken. Snurrige greier.

1 Søndag Søndag 20. oktober 1990.