24.9.3 Lydige valgkampsekretærer

Pussig nok ble samme ekspedisjonssjef Lindstrøm som utnevnte Knut Frigaard uten å ville kommentere ansettelsen, heller ikke om Frigaard vil kunne fortsette etter det ene året, få dager senere landskjent som den aller mest lydige embetsmann etter at statssekretær Svein Roald Hansen (A) ved statsminister Gro Harlem Brundtlands kontor hadde sendt sitt rundskriv rundt om til embetstoppene i departementene med krav om bidrag til Arbeiderpartiets valgkamp. Lindstrøm sendte nemlig ordren sporenstreks videre til samtlige avdelinger i UD1.

I Hansens brev het det bl.a.2:

«Det er viktig at det skrives i en form som gir partifeller uten argumenter og fakta i den politiske debatten foran kommunevalget. Ha i mente hva som er kritikken mot vår politikk i de ulike sakene.»

Og spesielt om distriktspolitikken:

«Dette må skrives slik at det avliver Sp’s forsøk på mytedannelse om rasering av distriktspolitikken og utarming av distriktene.»

Men Lindstrøms kollega, departementsråd Bjørn T. Grydeland ved Statsministerens kontor,

«… mener at statssekretær Svein Roald Hansens notat ikke på noen måte representerer noe overtramp overfor embetsverket.»

Det er ille nok, men kanskje ikke så rart at en som kommer rett fra Finansdepartementet ikke har særlig innsikt i konstitusjonelle spørsmål, som f.eks. embetsverkets konstitusjonelle rett og plikt til å gi den politiske ledelsen sine egne meninger uavhengig av om de faller sammen med f.eks. Senterpartiets eller ikke. Merkeligere er det at herr Grydeland med bakgrunn i den fryktede økse- og kutteavdelingen (finansavdelingen) i Finansdepartementet ikke ser de økonomiske konsekvensene av at personell i allehånde departementer benyttes som valgkampsekretærer for Ap.

Men det er han ikke alene om. Ekspedisjonssjef Lindstrøm er jo helt enig, han som ansatte den kjente Ap-rev Knut Frigaard til å utrede om utviklingslandene. Det skulle ikke forundre oss om det finnes et avsnitt om utviklingspolitikk i statssekretær Hansens brev også, kanskje med en ekstrainstruks som f.eks. dette:

«Dette må skrives slik at det avliver KrFs forsøk på mytedannelse om at u-hjelpen må brukes mer til fordel for norsk næringslivs eksportinteresser overfor u-landene, og Høyres dumme påstander om at mer frihandel med klær og matvarer kan fremme u-landenes interesser.»

Og hva med en liten pensjonistjobb i Forsvarsdepartementet for’n Trond for å

«skrive slik at vi torpederer alle opposisjonspartienes påstander om sammenblanding mellom Ap og de hemmelige tjenestene»?

1 Dagbladet 18. juni 1995.

2 Dagbladet 18. juni 1995.