24.7 Evangs og Tronds avansementssystem

«Den fjerde tjeneste» er meget mer enn et uformelt kontaktnett mellom personer med felles interesser. Den representerer også f.eks. karrieremuligheter for deltakerne – et av de aller viktigste kjennetegnene på et fast organisatorisk fellesskap. Akkurat som kommandolinjene følger avansementsmulighetene dels de formelle organisasjonsveier og dels sine helt egne veier, alt etter hvilke deler av organisasjonskartene som er under kontroll. I tillegg har disse folkene, som ofte tjener minst to sjefer, de ordinære avansementsmuligheter – som kan brukes til å bygge «den fjerde» videre ut – og endelig de rent partipolitiske.

Dette systemet stiller ingen krav om formell utdannelse eller ordinær utlysning og åpne ansettelsesprosedyrer. Her kan man komme rett fra dreiebenken til de store høyder, og her blir avansementene ordnet ved at «noen snakker sammen» – og så vurderer man hvilket minstemål av formaliteter som må ivaretas.

La oss vise noen eksempler på folk som har gått fra små feltoperatører e.l. til større jobber i systemet: