24.7.3 Gunnar Røise

I 1941 kom det i stand et samarbeidsutvalg mellom kommunistene og LO, der det ble besluttet å utgi en avis av «orienterende art» for å rekruttere folk til illegalt arbeid. Daværende kontorsjef i Norsk Kommuneforbund, Gunnar Røise, fikk redaktøroppdraget for avisen som ble hetende «Norsk Tidende». Røise måtte senere dra til Sverige og England, men bladet fortsatte å komme ut1.

Ifølge CC2 ble Røise ansatt i Forsvarsdepartementets E-kontor i London, senere i FO II, og var ved hjemkomsten i 1945 sivilkaptein underordnet major Vilhelm Evang. I likhet med Evang hadde Røise vært motdagist før krigen, men i motsetning til Evang spilte han en ledende rolle.

Røise ble sendt som sosialattaché til ambassaden i Moskva samme år (1948) som Jack Helle (se kap. 24.7.2) ble sendt til Helsingfors i samme rolle. Ifølge CC skjøt Røise seg under oppholdet der. CC kjente ikke til hvorfor.

1 Alfred Skar: «Fagorganisasjonen under okkupasjonen». LO/Tiden 1949. Side 556 ff.

2 Chr Christensen: «Vår Hemmelige Beredskap – Historien om M. M.» (kommandørkaptein Alf Martens Meyer, Cappelen 1988. Side 72.