24.7.15 Arne Tovsrud

Rittmester Arne Tovsrud er en av Tronds gamle menn fra Forsvarsstaben som gikk over som konsulent i Forsvarsdepartementet fra 1969. Der avanserte han til byråsjef for Tronds nøkkelkontor, kontoret for befal og sivile i 1980. Fra 1978 arbeidet han sammen med John (Suk) Sundhagen som da hadde overtatt en tilsvarende byråsjefstilling i kontoret for soldatsaker. Også oblt Alf Roar Berg arbeidet på denne tiden i departementet som underdirektør og sjef for begge. Han knyttet også til seg Osmund Faremo som konsulent. Tovsrud har vært innblandet i vår sak.