24.4.1 Panikk

I 1993 fikk hele systemet, og særlig Spilhaug-apparatet, panikk på grunn av Dahls pause og pressemeldinger om nært foranstående arrestasjoner av folk i E-systemet etc. (se kap. 18.8). Vi mener at justisminister Grete Faremo da fikk besøk fra Spilhaug-apparatet med klare krav om beskyttelse og videre tildekking (se kap. 25.26.6). Ved siden av all annen tildekking i mellomtiden, har nok den generelle bekymring for at vi eller Lund-kommisjonen skulle avdekke Spilhaug-apparatet eller andre ubehagelige forhold knyttet til Stay Behind ledet til den konklusjon at man skulle gjøre som man gjorde sammen med Harald Stanghelle i Mossad/asylsøkersaken, nemlig komme med en kontrollert avsløring i en maskert versjon for at den skulle gjøre minst mulig skade.

Oppgaven ble gitt til topp-mannen i Stay Behind og Spilhaug-apparatet Frank Siljeholt og dypagenten, psykologen Finn Sjue: De skulle lede Gerhard Helskog og Ronald Bye «inn i øvelsene» (Bye har nok hatt sine egne motiver for å la seg trekke med – det kommer vi tilbake til!).

Helskog planla fra begynnelsen av 1995 å lage en dokumentarfilmserie og en TV-serie om etterretningstjenesten. Han fikk 4,7 mill kroner i støtte fra det såkalte AV-fondet. Både han og Bye ble oppsøkt av Finn Sjue som fortalte at han kunne levere en sprell levende toppkilde fra E-tjenesten: Frank Siljeholt.