24.3.3.5 «Ebbe og Hasse»

Ebbe Carlsson og Hans Holmér er i Norge mest kjent ifbm Palme-drapet og overvåking av kurdiske miljøer for å få skylden for drapet lagt der. Det var tredje gangen dette radarparet var i vinden. De hadde først hjulpet regjeringen med å dysse ned en telefonavlyttingsskandale. I sykehussaken spilte de også bare en lynavlederrolle. De to skal ikke ha noe med IB å gjøre. Kanger/Gummesson beskriver dem mer som «politiske torpedoer» for SAP.

Men Holmér var nå SÄPO-sjef, og for oss er det interessant å notere seg at svensk presse stadig kommer tilbake til den spesielle kultur som eksisterte innenfor SÄPO. Da den tidligere svenske politisjefen Hans Holmér sammen med fem andre i 1990 sto i retten dømt for ulovlig avlytting av kurder-miljøene ifbm Palme-drapet, skrev f.eks. Aftonbladet1:

«De, eller noen av dem kan ha hatt helt akseptable grunner for, i enkelte tilfeller å bryte loven … Med det omfang avlyttingen hadde fått, ifølge mange opplysninger gitt i forundersøkelsesprotokollen, viser det seg at lovbruddene var begynt å løpe amok i SÄPO.

Det er vanskelig å fri seg fra forestillingen om at det skjedde fordi sikkerhetspolitiet hadde låst seg fast i forestillingen om at påtale og dertil rettergang mot dem ville være svært vanskelig å føre frem.

… De kunne ikke drømme om at det ville skje. Enda mindre deres underordnede.

Derfor gjorde de som de gjorde, og knipen vi alle er havnet i er meget lik det mareritt de aldri brydde seg om å drømme.»

Senere ble bl.a. Ebbe Carlssson dømt for ulovlig smugling av avlyttingsutstyr. Under rettssaken refererte Göteborgsposten statsadvokatens omtale av to av de andre tiltalte2:

«(de) har levd i en verden der avlytting ble brukt som etterforskningsmetode og dit vi nå vet at avlyttingsutstyr ble innført for sikkerhetspolitiets regning uten å bli fortollet.

– De har levd i et miljø der tankegangen har vært ‘hensikten helliger midlene’. Lever man i et slikt miljø og sjefene ikke griper inn og retter det opp, er det spørsmål om det er rimelig at underordnede skal ta hele ansvaret.

– Såvidt jeg forstår har selv Ebbe Carlsson kommet i kontakt med denne verden og blitt smittet.»

Det er også interessant at det under rettssaken besto uklarhet om hvem som hadde gitt ordre til importen, fortsatt ifølge Göteborgsposten:

«Overanklageren Ola Nilsson sier at han selv tror at det var et enkeltinitiativ, uten sjefenes kunnskap. – Det er ikke helt enkelt, sa han med oppgitt stemme …

Ifølge Nilsson er det Ebbe Carlsson som har vært motor I hele saken …. De tre andre anklagene … kan slippe unna med betinget dom og kraftige bøter …

Det er ikke utelukket at de trodde at hele aksjonen var sanksjonert av rikspolitisjefen, SÄPO-sjef en og justisministeren …

Men ikke en gang rikspolitiledelsen har rett til å ta inn gods her i landet uten å fortolle det. Derfor må alle ha forstått at det dreide seg om smugling …»

1 Aftonbladet 4. september 1990.

2 Göteborgsposten 23. mai 1991.