24.3.2.8.6 Kjettingmannens spesielle talentspeider

Vi har sett at Kjettingmannen har rekruttert mye av sitt personell fra HV, og plassert noen av disse videre inn i Stay Behind. Det er ingen grunn til å tro at rekrutteringen ikke også har gått motsatt vei. I «Vi som styrer Norge» beskrives rekrutteringspolitikken til Stay Behind. Man har benyttet spesielle «talentspeidere», helst folk med erfaring fra hemmelig arbeide under krigen, herunder Linge-folk, som dessuten skal ha god oversikt over nærmiljøet på stedet, det politiske miljøet, foreningsmiljøet osv.1.

En person må ha vært en helt spesiell talentspeider2:

«Sentralt plasserte kilder kan bekrefte at den gamle LO-lederen Tor Aspengren inntil ganske nylig var en slik talentspeider i sitt miljø, dvs. i LO sentralt, på Youngstorget og til dels i fagbevegelsen forøvrig.»

Tor Aspengren var blant kjempene i Ap. Han var blant de få utvilsomme deltakere i «noen av oss har snakket sammen», Aps bakmenn, den innerste kretsen rundt Jens Chr. Hauge, dvs. ledelsen av det som også kalles «Alfa» – eller av oss «den fjerde tjeneste». At han hører til i den operasjonelle ledelsen er klart, bl.a. ut fra hans rolle i «Gro-kuppet» i 1981, se kap. 8.12-13. I 1965-69 var han LO-ansvarlig for etterretnings- og overvåkingsarbeidet i egenskap av nestformann. Deretter var han LO-sjef 1969-77, nær venn av Jens Chr Hauge og talentspeider for Stay Behind i mer enn 20 år3.

Hvem er det som rekrutteres i Aspengrens miljø? Selvsagt trofaste og kvalifiserte Ap-folk. Ingen må tro at dette talent av en talentspeider, som også er sterk nok til nærmest å kommandere folk til tjeneste, bare jobbet for å skaffe frem «sovende» Stay Behind-agenter for en ordinær beredskapsorganisasjon av NATO-typen. Vi må også huske at disse skulle være vanlige «grå» mennesker som ikke hadde gjort seg bemerket på noen måte, slik at de ikke kunne mistenkes eller risikere å bli internert av fienden ut fra kjente roller. Hvor mange slike finner man i Aspengrens miljø på Youngstorget?

Aspengren speidet nok etter folk som kunne brukes langt mer aktivt og offensivt. Personer av en type og på et nivå som Spilhaug ikke ville finne i HV. Personer som kunne brukes som mellomledere i «den fjerdes» operative ledd.

Formelt rekrutterte nok Aspengren til Stay Behind som sådan, men vel vitende om at nettopp disse ville bli vidererekruttert til mer aktiv tjeneste i «Alfa» – i første rekke nettopp til Kjettingmannens apparat – og direkte til Lindus i Stay Behind!

Vi minner om at4

«I 1973 begynner den merkelige kontakten mellom møbelhandleren (Engen) og Tor Aspengren. En kontakt som varer helt fram til nå.»

Årstallet (fra «Edderkoppen») behøver ikke være riktig, men det er åpenbart at det er et meget spesielt forhold mellom Arvid Engen og Tor Aspengren. Bortsett fra Steen, som Engen etablerte kontakt med familieveien, hadde han i virkeligheten få andre innfallsvinkler på dette nivået. Vi tipper Engen er blant Aspengrens rekrutter fra den tid Engen jobbet som kantinebestyrer på Gardermoen. Husk at en av oppgavene for Spilhaug-apparatet nettopp var å spionere på «suspekte offiserer». En kantine er et glimrende sted for å oppfange rykter om offiserene. Engen kan fra Stay Behind ha vært rekruttert videre til Spilhaug, men etterhvert etablert seg mer som en småkonge for seg selv, se forøvrig kap. 25.1.

Dessuten hadde en rekke av HV-ungdommene fra områdene Sinsen/Løren og Nordstrand/Bekkelaget – dvs. fra Spilhaug-apparatet – i oppdrag å rapportere på sine offiserer når de møtte til førstegangstjeneste. Rapportene gikk via Spilhaug direkte til Stay Behind. Og på Gardermoen først via Engen …?

1 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992. Side 209.

2 Samme, se også Alf Ole Ask og Bjørn Westlie: «Maktens ansikt – et portrett av Jens Chr Hauge». Tiden 1991. Side 109.

3 Alf Ole Ask og Bjørn Westlie: «Maktens ansikt – et portrett av Jens Chr Hauge». Tiden 1991. Side 109.

4 Viggo Johansen og Pål T Jørgensen: «Edderkoppen – historien om en møbelhandler». Aventura 1989. Side 28.