24.3.2.8.2 Kjettingmannens organisasjon

Av det som er kommet frem hittil, dvs. i boken «Norges hemmelige hær» og TV-serien «Bak din rygg», er det gitt inntrykk av at Kjettingmannen er en slags privat organisasjon. Vi har sett nærmere på de tilsynelatende avsløringer som er kommet frem i TV-2 og denne boken. Dessverre er «avsløringene» på mange punkter misvisende. De mange hederlige personer som har stått bak dem, har dessverre vært utsatt for en desinformasjonskampanje iverksatt av E-staben ved hjelp av Frank Siljeholt og Finn Sjue for å komme mer avslørende avsløringer i forkjøpet. Vi skal komme tilbake til dette nedenfor (se kap. 24.4). I virkeligheten er det slik:

  • Spilhaug-apparatet er en regulær del av Forsvarets organisasjon, ved at lederen av organisasjonen er HV-offiser. I utgangspunktet er det en HV-gruppe ledet av major Helge O. Spilhaug i egenskap av først (fra 1947) områdesjef i Sinsen HV og siden avsnittssjef i HV 021 (Bekkelaget, Nordstrand, Oppegård og Nesodden), og således under kommando av Generalinspektøren for Forsvaret og sjefen for HV-02 (Oslo). Alt nøkkel/stabspersonell har innehatt stillinger i Oslo HV og Stay Behind/ E-staben.
  • I sitt «alter ego» er apparatet formelt knyttet til E-staben under Trond Johansen, som en Stay Behind-gruppe
  • I en tredje skikkelse er selve bedriften Kjettingfabrikken A/S og søsterselskapet Kjettingkonsulenten A/S klassiske dekkbedrifter for E-staben. Kjettingfabrikken driver ordinær virksomhet, men personell derfra kan benyttes til spesielle oppdrag. Kjettingkonsulenten er trolig en ren dekkbedrift og antakelig den enhet som håndterer formalitetene knyttet til «de spesielle oppdrag» fra opprettelsen i 1977.
  • I stor grad dreier det seg om de samme personene som kryss rekrutteres og forflyttes etter behov. Spilhaug selv og de viktigste lederne er militære personer.
  • Kjennskapen til dets blotte eksistens har vært forbeholdt noen få
  • Det har benyttet flere av de øvrige andre «private gruppene» som underleverandører til Kjettingmannen1. Det gjelder ihvertfall Diesen-gruppen og Andreas Hauges gruppe (se foran).
  • Allerede i 1973 anmodet daværende E-sjef ob Reidar Torp pga IB-avsløringen i Sverige en av sine medarbeidere om en vurdering av de såkalte «private gruppene» – herunder Spilhaugapparatet (Kjettingfabrikken). Offiseren konkluderte med at virksomheten var i strid med norsk lov og måtte stoppes! Men det ble den ikke!

Kjettingfabrikken er nok blant de første av E-stabens dekkbedrifter som ble etablert som sådan etter at Trond Johansen hadde vært hos Gehlen i Tyskland på «spionskole» (se kap. 24.3.2.5). Vi ser nå også hvorfor Alf Martens Meyer aldri fikk noe svar på sitt forslag om å opprette dekkbedrifter. Høyresiden skulle ikke vite at det bare var gruppene på den siden som var blitt «sosialisert» inn i Stay Behind, mens Aps fortsatte med ny fysisk basis nettopp i dekkbedrifter (og HV).

1 Bye/Sjue side 193 og 200.