24.3.2.2 Stay Behind – for forrige krig?

Etter utgivelsen av Ronald Byes siste bok «Vår hemmelige hær»1 er det bekreftet av forsvarsministeren at Stay Behind fortsatt eksisterer som «Avdeling for Okkupasjonsberedskap». Frank Siljeholt (se kap. 24.4) har – hittil ustraffet – kunnet fortelle forfatterne at sjefen heter oblt Anders Fossesholm. Stay Behind har kontorer i tilknytning til E-tjenestens i Platous gate, men vegg i vegg i Grønlandsleiret, i etasjene over og under Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), se kap. 24.10.

Vi skal ikke grave så mye i selve Stay Behind. Vi respekterer at beredskapsgruppene som sådan og i den grad de «sover» i fredstid er en del av landets totalforsvar og bør forbli hemmelig. Vi er likevel bekymret for misbruk av ihvertfall deler av apparatet i fredstid, og vil komme tilbake til dette.

Vi noterer oss imidlertid at det i Byes bok opplyses at den tidligere sentrale CIA-medarbeideren Victor Marchetti, senere kritisk forfatter, har sagt at «deler av CIA hadde avskrevet stay behind-strategien som ubrukbar allerede i 1955».

Var dette et nytt eksempel på at man ofte planlegger for å utkjempe forrige krig? «Stay Behind» har såvidt vi forstår aldri vært vurdert av noen forsvarskommisjon, i likhet med resten av E-tjenesten. Kan det tenkes at hele systemet er blitt beholdt i alle år vesentlig på grunn av det misbruket som skjer under dets dekke og i dets ytterkanter?

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995.