24.3.2.1.2.4 Avblåst og oppsagt

Espen Lie fikk imidlertid senere kalde føtter da han og fikk negativt svar på spørsmålet til POT.

Aksjonen ble således avblåst, ihvertfall med Espen Lie og Finn Horvei i noen rolle. Horvei ble beordret bort fra Stay Behind og sendt tilbake til UNIFIL1.

Saken har mange alvorlige sider:

  • Den er et nytt eksempel på at Stay Behind opererer utenfor sitt klart definerte ansvarsområde: Beredskap i forhold til okkupasjon av norsk territorium
  • Den viser at Stay Behind ikke nøler med å assistere sine allierte tjenester i interne, innenrikspolitiske konflikter som faller utenfor NATO-samarbeidet, endog i strid med norsk utenrikspolitikk. I Nord-Irland-saken er norsk politikk ikke ensidig støtte til britene, men støtte til likeverdige forhandlinger. Det rimer godt med den hemmelige ensidige støtten til Israel (f.eks. avlytting av motparten) når vi offisielt driver fredsforhandlinger. Blir det neste en hemmelig aksjon mot baskerne i Spania eller kurderne i Tyrkia? I USA har man ihvertfall forsøkt å rydde opp når CIA har drevet utenrikspolitikk på egen hånd, her dekker vi over!
  • Den avslører en kultur der man uten å blunke tar i bruk halvkriminelle personer til kriminelle operasjoner
  • Den avslører at norsk E-tjenestene villig ville la MI5 utføre kriminelle handlinger på norsk jord og selv medvirket dertil
  • Den indikerer etter all sannsynlighet et tildekkingssystem basert på «troverdig benektbarhet» ved at en sak som har alle tegn på noe annet søkes gjort til «solospill» og «personalsaker» på begge sider, uten at det får andre konsekvenser enn omplassering

Enda et eksempel på norsk statskriminalitet som må opp til ny grundig gransking!

Hele denne saken burde forøvrig tydelig illustrere at gransking av hemmelige tjenester bør foretas av fagpersonell og ikke av jurister eller politifolk. De får ta sin jobb når granskingsresultatene foreligger servert på et fat av fagfolkene.

Lund-kommisjonen er en tragedie for det norske demokratiet og vil ikke i utgangspunktet tillates å avdekke mer enn det Ap og tjenestene måtte mene er tilstrekkelig for å sikre Kommisjonens legitimitet og derved en gang for alle (tror Ap) stoppe all diskusjon om de hemmelige tjenester og ulovligheter i forhold til ettpartistaten.

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995. Side 168.