24.11.3.2 Sjaastad og Dahl-gruppen

Vi har i kapitlene 14.6 og 15 beskrevet den drabelige kampen i justiskomitéen frem til sommerferien 1993. Da var Wenche Frogn Sellæg Høyres fraksjonsord fører, KrF var representert med Svein Alsaker og Sp med Edvard Grimstad – et drabelig trekløver som i sak etter sak – og særlig denne – gjorde livet surt for justisministeren.

Vi minner om at komitéens flertall helst ville hatt en parlamentarisk granskning av justisvesenets rolle i vår sak, og at det medførte at Regjeringen v/Riksadvokaten «stjal» hele granskningen. Vi minner også om at de tre var heller skeptiske til Riksadvokatens intensjoner og understreket at poenget var å få gransket justisvesenet.

Da Riksadvokatens «Dahl-gruppe» et år senere henla hele saken uten et sekund å ha etterforsket justisvesenet og etter å ha overlatt hele E-staben til Nygaard Haug som ga blaffen og måtte lyve seg ut av dette, ga de tre fra den gamle komitéen klare beskjeder om hva de mente om det. Men nå var de ute av komitéen. Sellæg og Alsaker var helt ute av Stortinget, og Grimstad var blitt president.

Den nye justiskomitéen har ikke gjort et slag i forhold til at Regjeringen åpenbart førte Stortinget bak lyset i denne saken. Den har en unnskyldning å dekke seg bak, nemlig Lund-kommisjonen. Men ingen makt i verden hadde kunnet hindre ikke-sosialistene i justiskomitéen i å boltre seg i denne fabelaktige saken mot Ap-regjeringen hvis de hadde hatt lyst.

Høyres fraksjonsordfører i den nye komitéen er en som tre ganger tidligere heller ikke hadde lyst. Han heter Anders C. Sjaastad.