22.5 Noen får ekstraservice

La oss her skyte inn at det er vanlig i Norge at privatpersoner ikke får svar på spørsmål om hvorvidt det har vært eller er overvåkning. Årsaken er selvsagt at negative svar ikke skal brukes til antitetisk tolkning av ikke-svar, som man naturligvis må gi når sakene er reelle. Men det foreligger i nær historie minst fire unntak fra denne regel, ifølge Harald Stanghelle i Aftenposten1: Både Thorvald Stoltenberg, Ole Steen-Olsen, Reiulf Steen og Jørgen Kosmo fikk bekreftelse på at de ikke hadde vært overvåket.

Felles for disse er at de alle er Ap-folk og derfor selvsagt har krav på ekstra service. Offisielt heter det gjerne f.eks. at saken hadde vekket stor almen oppmerksomhet og politisk interesse, og at man derfor gjorde unntak fra hovedregelen for å forebygge unødvendig politisk rabalder og granskning. Når sakene er så få og spesielle, behøver man ikke frykte antitetisk tolkning. Ramm/Setsaas-saken er utvilsomt ikke bare i samme kategori, men klar rekordholder i oppmerksomhet og interesse i Stortinget. Det ville mao. vært meget enkelt for Riksadvokaten å svare oss noe slikt som: «OK, sorry, vi trodde dere drev med slik og sånn, det er over, ta det med ro.» Hvis det hadde vært sant!

1 Aftenposten 27. mai 1993.