22.3 Kun til innvortes bruk

Vi kom til at systemet måtte drive en ganske utrolig balanseakt. En eller annen kjennelse måtte være i bruk for fremvisning i korridorer i Tinghuset, Politihuset og Justisdepartementet, men den kunne ikke brukes i Stortinget, og langt mindre overfor oss, noen av våre advokater eller media. Det måtte være syltynne greier som ville sprekke som trollet i solen så snart noen begynte å stille ubehagelige spørsmål. (Det vet vi jo idag, siden vi nå kjenner til Lauritzens rapport.) Det kunne derfor kun brukes overfor personer som ikke stilte spørsmål fordi de forsto hensikten og at spørsmål ikke burde stilles. Med andre ord: Kun til innvortes bruk!