21.8 Statoil – Drammensvn 10

Vi har tidligere (kap 6.2) redegjort for hvordan vi avdekket avlytting av telefonene i lokalene til Norsk Oljerevys salgsavdeling i Drammensvn 10. Rapporten tydet på at avlyttingen var aktiv helt frem til den ble avdekket. Likevel så vi ikke bort fra at den kunne ha vært igangsatt og installert for å lytte på den tidligere leietaker – Statoil. Statoil hadde brukt disse kontorene sporadisk som Oslo-kontor særlig for toppledelsen. Arve Johnsen skal ha brukt dem flittig, mens Harald Norvik kun brukte dem sjelden og fikk dem avviklet. Det mest interessante er at kontorene på slutten av Johnsens tid ble benyttet av personell fra Olje- og Energidepartementet mens disse arbeidet med å etterforske Mongstad-saken. Det var under dette arbeidet man avdekket at Arve Johnsen fikk beskjed om overskridelsene minst to ganger på tidspunkter da det ville vært langt mer lønnsomt å stanse hele prosjektet enn å drive det videre, og hver gang ga beskjed om videreføring uten å legge saken frem for hverken styret, departementet, Regjeringen eller Stortinget. Disse avsløringene medførte at Arve Johnsen måtte gå av og det ble totalt regimeskifte i Statoil.

Det er opplagt at «den fjerde tjeneste» og/eller andre kunne ha stor interesse av å følge med hvor nær sannheten disse departementsfolkene kom.

Det er interessant å merke seg at den tidligere sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste, generalmajor Alf Roar Berg, da spørsmålet om avlyttingen hadde pågått i Statoils tid ble reist i pressen, straks hadde klar beskjed til NTB1:

«STATOIL VAR IKKE AVLYTTET; – Fullstendig uhørt. Jeg fatter ikke at de greier å få til slike koblinger. Slik reagerer tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, generalmajor Alf Roar Berg, på påstandene om at E-tjenesten har avlyttet Statoils kontorer i Oslo …

Det er helt utelukket at norsk militær etterretningstjeneste har drevet overvåking av norske borgere og norske institusjoner i min tid som sjef. Jeg kan heller ikke forestille meg at det har skjedd tidligere.»

For ordens skyld hadde ikke vi hevdet noe som helst om hvem avlytterne i Drammensveien 10 var. Hadde Berg dårlig samvittighet? Vi hadde dokumentert at avlytting fant sted. At lyttingen begynte under Statoil har vi påpekt som en mulighet – i så fall fant man det like godt å fortsette med Norsk Oljerevy.

Derimot fikk stortingsrepresentant Ingvald Godal mer konkrete informasjoner fra sine kilder2:

«DEN FJERDE TJENESTEN: STATOIL AVLYTTET: Høyres forsvarspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Ingvald Godal, mener å vite at statsoljeselskapet Statoil er blitt overvåket. Godal viser til kontakt med høyt plasserte offentlige kilder.

Ifølge kildene, som Godal har tillit til, ble Statoils lokaler på Drammensveien i Oslo overvåket Disse lokalene overtok tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, Hans Henrik Ramm, da deler av hans firma Norsk Oljerevy flyttet inn i lokalene i 19893»

Vi har nå vært innom fire offshore-relaterte saker. Vi har mottatt mange flere ekte henvendelser som også har spor til oljevirksomheten, uten at vi har kunnet undersøke fler. Det sier seg imidlertid selv at denne bransjen må være av stor interesse for «den fjerde tjeneste».

1 Referert bl.a. i Adresseavisen 9. juni 1993.

2 VG 8. juni 1993.

3 Årstallet skulle vært 1990.