21.37.3 Arne Rettedal

I samme artikkel som intervjuet med Heløe1 bekreftet daværende kommunalminister Arne Rettedal «at han hadde såpass mye problemer med kontortelefonen at daværende departementsråd Tormod Hermansen gikk til det skritt å anmelde forholdet, uten at det kom noe ut av det.» (Se mer om Hermansen i kapittel 25.9) Men Rettedal vil ikke påstå at telefonen ble avlyttet.

I Bergens Tidende kort tid etter gis det flere detaljer2. Det fremgår her at saken hadde vært

«… meldt til politiet, men fekk inga forklaring.

Rettedal som var statsråd i heile Willoch-perioden frå 14. oktober 1981 til 9. mai 1986, tidfester overfor Bergens Tidende telefontrøbbelet sitt til tidlegast i 1983, etter at departementet hadde flytta frå Shell-bygget i Pilestredet til nye lokaler i Møllergata, eller eigentleg Hammersborg torg 1 der departementet leiger av OBOS …»

Det er således på det rene at både Heløe og Rettedal har hatt alvorlige mistanker, og trolig minst en statsråd til hvis Heløe husker feil om Gjertsen.

1 VG 28. november 1993.

2 Bergens Tidende 4. desember 1993.