21.36 Avlytting av Regjeringen Korvald

KrF’s parlamentariske leder, daværende statssekretær ved Statsministerens Kontor, Kjell Magne Bondevik, har fortalt1 at han sommeren 1973 hørte en telefonsamtale mellom seg selv og sin onkel, tidligere statsråd Kjell Bondevik avspilt over sin telefon. Det viser at Kjell Magne Bondevik var utsatt for romavlytting ved bruk av telefon og Kjell Bondevik minst for vanlig telefonavlytting.

Bondevik var nå en raskt stigende stjerne i Kristelig Folkeparti. Partiet var med i den sittende Korvald- regjeringen. Det gikk raskt mot en meget viktig stortingsvalgkamp der Ap hadde til hensikt å ta tilbake makten.

«Den fjerde tjeneste» hadde for sin del et meget aktivt år. Det var ubåtjakt i Sognefjorden, IB-skandalen ble avslørt i Sverige, det ble av den grunn nødvendig i all hast å flytte den viktige norske dekkbedriften Norasonde («U-3»), og på toppen av alt var det Lillehammer-saken, ihvertfall den etterfølgende tildekning, høyst sannsynlig også forberedelsene. Det var nå 10 år etter at vi første gang hører om bruk av romavlytting via telefon. På Youngstorget satt Ronald Bye med sine øretelefoner og sendte rapporter til Trygve Bratteli, og Borten gikk rundt og grublet over hva han skulle gjøre med sine kunnskaper.

Det var det året Ap forsto at man var så avhengig av Trond Johansen at det ikke nyttet med sporadiske kontakter. Nå måtte man ha faste partimessige møter med ham. Derfor ble han dette året kjørt inn i Ap’s utenrikspolitiske utvalg.

Ut fra det vi idag vet om avlytting av Willoch- og Syse-regjeringene, må vi regne med at også Korvald- regjeringen var under avlytting. Bondevik var på det tidspunktet langt fra det viktigste avlyttingsobjektet. Når man lyttet på ham, lyttet man nok på mange høyere oppe også.

Det er også naturlig at systemet i denne fasen spesielt ønsket å registrere Kristelig Folkepartis oppfatninger om Mossad-aksjonen (politiets innsats, POTs mangel på innsats, E-staben, politiske vurderinger etc.). Kunne man vente støtte der for en «snill» behandling av Mossad-agentene? (Avlytterne ble skuffet – se kap. 25.9.)

1 I samtaler med oss.