21.30 Viggo Fjellberg

Lederen i Tromsø Arbeiderparti, Viggo Fjellberg, fikk tilbakespilt en tidligere telefonsamtale på sitt kontor i Tromsø Havnevesen i februar 19811.

1 Arbeiderbladet 5. juli 1994.