21.21 Tomtefesterforbundet

Et styremedlem i Tomtefesterforbundet fortalte i januar 19961:

«Jeg snakket i telefonen med trygdekontoret i Hurum om beskatning av krigspensjonen min. Noen dager senere skulle jeg ringe til Oslo, og fikk nærmest sjokk da jeg løftet av røret og hørte min egen samtale med trygdefunksjonæren fra noen dager i forveien.

Ingvald Wahl, styremedlem i Tomtefesterforbundet, er ikke i tvil om at telefonen hans blir avlyttet.

– I de siste årene har det vært noen underlige lyder i telefonen min … Også Arne Olafsen, en annen av lederne i Tomtefesterforbundet, hevder at telefonen hans blir avlyttet.

– Tre ganger har jeg fått den avspilt den forrige samtalen når jeg skal ta en ny. Ukjente lyder i telefonen startet for ca ett år siden.»

Begge disse er åpenbart både telefonavlyttet og romavlyttet via telefon. De sier de ikke vet hvem som står bak eller hvorfor. Det gjør ikke vi heller, men det skal bli spennende å se om noen politimyndigheter gidder å etterforske denne blodferske meldingen om telefonavlytting og romavlytting via telefon før den blir foreldet!

1 Arbeiderbladet 17. januar 1996.