21.20 Svein Muffetangen

Romavlyttingen ved hjelp av telefon mot Svein Muffetangen er omtalt i avsnittet om «Alexander Kielland» foran. Vi ser ikke bort fra at han kan ha vært langt mer systematisk avlyttet enn denne ene gangen. Tjenestene har hatt flere slags motiver for å avlytte ham, helt fra han organiserte støttekomite for Magnus Hole-Jacobsen da denne avslørte overvåkningen i Norsk Hydro. Han har hele tiden hatt sentrale verv på oljesiden innenfor LO og Jern og Metall/Fellesforbundet og er kjent for å ha selvstendige standpunkter.

Dahl-gruppen måtte innrømme avlytting av Svein Muffetangen1. Noe annet var vanskelig, siden Muffetangen hadde et vitne, Jan Bålstad, som også hadde hørt avspillingen av Muffetangens gamle samtale i telefonrøret. Men Dahl nevnte ikke med et ord «romavlytting via telefon», til tross for at vi hadde diskutert det temaet med ham mange ganger. Overvåkingssjef Hans Olav Østgaard ble intervjuet i det vide og brede om avspilling av tidligere samtaler i telefonrøret uten overhodet å nevne «romavlytting via telefon». Heller ikke Televerket kom på denne tanken da deres folk ble intervjuet ved samme anledning.

Dahl-gruppen iverksatte ingen etterforskning vedr hvem som hadde lyttet på Muffetangen. Ingen andre heller. Saken var foreldet. Men i lys av de tallrike lignende sakene helt frem til idag burde det selvsagt vært gjort som spor mot noe som fortsatt pågår. Hvorfor gjorde man ikke det?

1 Se bl.a. VG 4. juli 1994.