21.19 Arne Kokkvoll

Arne Kokkvoll, tidligere leder av Arbeiderbevegelsens Arkiv, har fortalt at han hadde kjennskap til flere selvmord som følge av vedvarende psykologisk krigføring, overvåkning og terrorisering. Vi minner om Jan Wiborg-saken (kap. 21.13), som i beste fall er et typisk eksempel på nettopp dette. Han visste også om angivelige selvmord blant personer i E-tjenesten som hadde snakket om å gå offentlig ut med hva de visste om kriminalitet. Det fremgår av en melding fra NTB1:

«- Det var ikke bare Folkets Hus i Oslo som ble avlyttet. Avlyttingen var satt i et landsomfattende system, og jeg mener bestemt at Folkets Hus også andre steder i landet er overvåket, sier Arne Kokkvoll, tidligere leder av Arbeiderbevegelsens Arkiv, til NTB.

Tidligere partisekretær Ronald Bye forteller at han var med da det ble montert mikrofoner på kontoret til Kokkvoll i 1968. Kokkvoll sier idag at han visste at han var avlyttet, og at han ikke er overrasket over opplysningene som blir presentert i boka ‘De visste alt’ …

– Jeg er aldeles overbevist om at avlyttingen ikke bare begrenset seg til Folkets Hus i Oslo. Særlig i Nord-Troms og Finnmark ble Folkets hus avlyttet, og dette har også skjedd andre steder i landet. I Bergen har det i fler år vært kjent at Folkets Hus i byen ble avlyttet, sier Arne Kokkvoll.»

1 Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad 26. november 1993.