21.18 Tor R. Boland

Dette er en underlig sak og en av de siste som er kommet frem. Vi kjenner den bare fra Dagbladet1.

Kaptein Tor R. Boland ved Garnisonen i Porsanger ble engasjert for å skrive boken til Garnisonens 75-års jubileum. Boken foreligger, men GP-ledelsen har forlangt inntatt en setning i forordet om at «enkelte ting i boka ikke er i tråd med garnisonens offisielle syn». Det eneste konkrete om dette som opplyses er at Boland har «nektet å skrive et glansbilde» og bl.a. fortalt om norske soldater som etter krigen tvangsklippet ungjenter som hadde forelsket seg i tyske soldater. Selv kaller han boken like fullt et «forsvarsskrift for Forsvaret». Hans politiske bakgrunn i Fremskrittspartiet gir liten grunn til å tvile på det.

Like fullt redegjør Boland for at han er blitt utsatt for «hele maskineriet»:

«Telefonavlytting og åpning av privat post, trakassering og forsøk på sensur.

Dette er virkemidlene kaptein Tor R Boland mener Forsvaret tok i bruk for å stoppe utgivelsen av jubileumsboka for Garnisonen I Porsanger …

Kaptein Tor R Boland mener han kan dokumentere at hans telefon er avlyttet og at hans private post er blitt åpnet

I går sto også tidligere ordfører Aina Hanssen i Porsanger frem i Finnmark Dagblad og fortalte at hun flere ganger hadde kommet til Forsvarets sentral når hun slo Bolands hemmelige private nummer.

(Dagbladet) Men hvilke motiv kan Forsvaret ha hatt for å overvåke deg?

(Boland) Motivene kan være flere, men det vil jeg ikke si noe om over telefon. Jeg skal nå diskutere saken med min advokat om forholdene skal anmeldes. Etter at jeg fikk oppdraget med å skrive boka, har Forsvaret hele tida forsøkt å kneble meg og torpedere hele prosjektet. Folk som tror de sitter på maktens tinde har funnet på mye dævelskap, fremholder Boland.»

Opplysningen om viderekobling til Forsvarets sentral kan tyde på at det er lagt opp et avlyttingssystem der samtale på Bolands ordinære linje blir koblet inn på Forsvarets eget nett og videreformidlet over militær linje f.eks. til E-tjenesten i Oslo.

1 Dagbladet 22. august 1995.