21.12.7 Steen-Olsen

Haugli er også innom Steen-Olsen-saken1. Programsekretær Arne Wam i Dagsnytt bragte i juni 1989 melding om at Bøsteruds rådgiver Ole Steen-Olsen var under etterforskning av POT pga angivelige nære kontakter til KGB. POT-sjef Jostein Erstad og hans nestkommanderende Stein Ulrich sa umiddelbart at dette bare var tull og understreket det samme sterkt for Wam på et eget møte. Wam (som er gift med Sissel Rønbeck, tidligere stortingsrepresentant for Ap, nå ass. dir. hos Riksantikvaren og medlem av Nobelkomitéen) ga seg imidlertid ikke, fordi han hevdet å ha sikre kilder. Og etter dette møtet bragte NRK- Dagsnytt en ny melding om at sentrale tillitsvalgte i Ap flere ganger skulle ha bedt POT granske Steen-Olsen, samtidig som Erstads og Ulrichs dementi ble underslått. Etter dette besluttet Erstad og Ulrich å sende ut en krystallklar pressemelding om at Steen-Olsen ikke var mistenkt for eller etterforsket for noe som helst.

Dermed brøt de et gammelt prinsipp om ikke å informere fra eller til om bestemte personer var under overvåking (det har vært gjort noen få ganger ellers, alltid som service til Ap-folk). Den i POT som nå for en gangs skyld holdt seg til regler og formaliteter, var Iver Frigaard, som anbefalte kun å si «ingen kommentar».

Haugli spekulerer på hvem som var Wams «sikre kilde». Siden er det blitt kjent at Wam var blant Engens gjester, og aksen Engen-Frigaard er etterhvert også nokså kjent. Det forklarer vel det meste. Haugli forteller forøvrig at han siden hadde spurt Frigaard om hans forhold til Engen. Frigaard hevdet da at han ikke kjente ham, til tross for at han ifølge Haugli beviselig hadde møtt Engen i den kritiske delen av Vika-konflikten. Frigaard sa at han bare hadde oppvartet Engen som takk for støtte til vennen Vika. Utover det kjente han ikke personen Engen. «Jeg tillot meg da å anføre at han enten var uforsiktig med sannheten, eller en slett overvåkingsleder», avslutter Haugli det kapitlet.

1 Haugli, side 115 ff.