20. FULL KRIG

Hemmelige tjenester benytter mange ulike kategorier personell i sin offensive virksomhet. Internt kan vi finne store staber med analytikere, planleggere, teknikere og psykologer som vurderer terrenget, definerer mål og forbereder virkemidler og innhold i ulike aksjoner, ikke minst innenfor psykologisk krigføring.

Ute i felten opererer mange slags agenter, hvorav igjen mange arbeider med logistikk og andre stabs- og tekniske funksjoner. Men den viktigste typen agent er provokatøren.

Vi har vært borti mange provokatører gjennom vårt arbeide med denne saken. På dette grunnlag har vi søkt å finne definisjoner, systematisere og kategorisere innenfor vårt erfaringsgrunnlag. Det kan selvsagt finnes helt andre typer for bruk i kald krig og full krig, stridende tjenester imellom osv., men det har ikke vi gått inn i.