20.8.2 Mange flere

Vi har hatt besøk av mange andre desinformatører:

«Kristen libaneser»: Denne desinformant var sannsynligvis israeler. Han opererte med falske legitimasjonspapirer hvis identitet ble overlevert Dahl-gruppen. Han hadde også informasjonsinnhentingsoppdrag samt i oppdrag å true oss. Han kom uanmeldt på besøk til Ramm på Slemdal, der han som ledd i en lang historie hevdet han var medisinstudent som hadde vært tvunget til å samarbeide med POT i Bergen. Også han stilte i utsikt dokumenter, men nektet å samarbeide mer da han ikke fikk med seg Setsaas på tomannshånd. I virkeligheten var han agent for POT og/eller Mossad. Dahl-gruppen har overhodet ikke etterforsket dette sporet til POT og/eller Mossad.

«Norsk-israeler»: Denne personen var allerede ankommet Nobel bar i Oslo da vi og to VG-journalister ankom etter at vi ca. en time tidligere pr telefon hadde gjort avtalen. Han var da eneste gjest, og satt og skrev, angivelig i forbindelse med sine studier (antakelig den eneste som bartenderen har sett bruke dette stedet til studier noensinne). Da en av oss gikk på toalettet, fulgte «studenten» etter og overleverte der et håndskrevet notat vedr navngitte nordmenn og overvåkingsmaterien. Igjen var nok formålet at vi skulle rote oss bort i dårlige saker som ville diskreditere oss. Mannens identitet er senere bragt på det rene. Hans bopelsadresse er den samme som en person ansatt i FO/S. Begge disse sakene indikerer at norske tjenester samarbeider med Mossad om aksjoner mot norske borgere på norsk jord. Dahl-gruppen etterforsket heller ikke dette spor mot FO/S og Mossad.

Referanser til tidligere regjeringsmedlemmer: Enkelte av desinformanterne vi har hatt på besøk har kommet med historier der det endog er referanser til tidligere regjeringsmedlemmer! Dette er antakelig også i første omgang for å vekke troverdighet. I neste omgang har vi avdekket at det iblant virkelig foreligger slike bånd eller slektskapsforhold.