20.6.1.2 Roy Skoglund

Roy Skoglund har fungert nærmest på hel tid som provokatør, primært med desinformasjon, men også med informasjonsinnhenting. Skoglunds målgruppe har vært stortingsrepresentanter, media og enkeltpersoner i overvåkingsdebanen, herunder oss selv. Skoglunds varemerke har vært avisartikler/kronikker, enten signert Skoglund eller under psevdonym. Artiklene handlet om overvåkingsmaterien eller forholdene i Midt-Østen og er sannsynligvis skrevet av eller under innflytelse av oppdragsgiveren som sannsynligvis er FO/E og Mossad Norge. Skoglund kan best karakteriseres som «en av fotfolkene». Videre er Skoglund en av to kjente nordmenn som er blitt bortvist fra Libanon, (advokat Annæus Schjødt er den andre). Skoglund var mistenkt for militær spionasje til fordel for Israel. Det spesielle ved bortvisningene var at de sågar var utført av norske militære myndigheter i Sør-Libanon, som en burde anta skulle ha adskillig toleranse overfor nordmenn.

Skoglund har i lang tid vært artikkelleverandør til Morgenbladet, og har vært utstyrt med adgangskort til Stortinget gjennom Stortingets Presselosje. Dette har gitt ham ubegrensede muligheter til påvirkning og desinformasjon av stortingsrepresentanter, hvilket vi har fått bekreftet.

Skoglund oppgir sin adresse dels til Lutvann leir (FO/E) og dels til c/o-adresser på Mysen, i Trøndelag og i Nord-Norge. Han benytter primært eget navn.

Dahl-gruppen bekreftet også overfor oss at de anså det svært viktig å få avhørt Skoglund. Til sist klarte de å få innkalt ham, men slo seg til ro med at han nektet å møte. Et klart spor til FO/E og Mossad som ikke er fulgt av Dahl-gruppen.

Det er her verd å merke seg at Dahl var oppmerksom på at vi kunne få bekreftelser fra Stortinget om alvorlige sider ved Skoglunds opptreden (provokatørvirksomhet mot Stortinget turde ellers være alvorlig nok). Det kunne således ikke bare være «oppfinnelser» fra vår side. Hvis Dahl virkelig hadde til hensikt å etterforske, måtte han ihvertfall ha avhørt Skoglund, om nødvendig pålagt ham rettslig vitneplikt. Det eneste som kunne hindret dette, var om noen kunne gitt Skoglund immunitet. E-tjenesten kan gi sine folk immunitet mot vitneplikt! Hvis man legger til grunn at Dahl har gjort sitt beste, er ihvertfall Skoglund under beskyttelse av E-tjenesten som en av deres medarbeidere. Hvis Skoglund ikke har fått slik beskyttelse, har Dahl ihvertfall ikke gjort jobben sin.

Dette bare for tvilere. Det dokumenterer at det er noe meget galt med én av de to. Selv vet vi jo at det gjelder begge.