20.4.4 Rolf Gerhardsen og Per Monsen

Vi minner i denne sammenhengen kort om at noen av de tyngste bakmenn i Aps egen tjeneste nettopp var folk fra arbeiderpressen. Arbeiderbladet ble i mange år en slags overvåkingssentral som syntes overordnet endog Overvåkingspolitiet.

Vi har tidligere gjengitt opplysningene fra Ole Jacob Bae og Torstein Eckhoff1 om bl.a.

«… da Bryhn skulle sette i gang overvåking av daværende sekretær i Stortingets utenrikskomité, Erik Nord. Overvåkingssjefen gikk ikke til daværende justisminister Jens Haugland for å få klarsignal for operasjonen, – nei, han gikk til daværende generalsekretær i Arbeiderpartiet, Haakon Lie, samt to sentrale folk i Arbeiderpressen, Rolf Gerhardsen og Per Monsen.»

Haakon Lie for sin del hevdet at2

«- Kontakten med Overvåkingen var til Per Monsen og Rolf Gerhardsen i Arbeiderbladet, og den var til LO og Konrad Nordahl

– Det var LO samt Monsen og Gerhardsen i Arbeiderbladet som hjalp overvåkingspolitiet med opplysninger»

Vi husker også at daværende justisminister Jens Haugland ble kraftig forbannet over episoden, men han kunne intet gjøre.

1 Ole Jacob Bae og Torstein Eckhoff: «Overvåking i Norge», PAX 1979, side 31.

2 Haakon Lie: «Sin egen fiende – et portrett av Asbjørn Bryhn», referert i Arbeiderbladet 28. januar 1994.