20.13.5 Ny «Mossad-sak»

Legg også merke til at 47-åringen iflg Dagbladet hadde vært brukt bl.a. til infiltrasjon i grupper fra Midtøsten. Vi har konkret kunnet verifisere at han infiltrerte Palestinafronten. Hvilken saklig interesse har det norske POT for å drive denne form for infiltrasjon i en lovlig norsk politisk gruppering som ikke skiller seg ut på annen måte enn ved et avvikende syn på et utenrikspolitisk tema? Det er ikke lett å se. Mest sannsynlig har den reelle oppdragsgiver i disse operasjonene vært en annen «avdeling» i «den fjerde tjeneste», nemlig Mossad Norge, dvs. at vi her står overfor en sak som tilsvarer Mossad/asylsøkersaken: Ordinært norsk politi rekrutterer spesialagenter fra kriminelle miljøer, stiller disse til disposisjon for POT som igjen sender dem ut på oppdrag for sin intime samarbeidspartner Mossad Norge. Mossad/asylsøkersaken kan for den saks skyld ha hatt som direkte siktemål også å rekruttere agenter til bruk i Norge, ikke bare til mordoperasjoner i Midtøsten slik det allerede er kommet frem.