20.11 Trusler, skremsler og voldsforsøk

 

Dette er blant de aller alvorligste sider ved saken.

I forbindelse med vårt forhold til Dahl-gruppen (kap. 16) redegjorde vi for endel voldsforsøk som vi anmeldte til Riksadvokaten, som sendte anmeldelsene til Dahl som ikke gjorde noe med dem. To av disse redegjorde vi for der i full detalj:

  • Overfallsforsøk mot Setsaas v/10-15 personer som kunne ha opprinnelse i Midt-Østen, umiddelbart etter avdekking av en overvåkningsleilighet, anmeldt uten oppklaring
  • Ramm invitert til Filipstad-kaia for å diskutere med truck

De andre sakene som ble anmeldt var disse:

  • Systematiske forsøk over en strekning på mer 80 km på å presse Setsaas bil ut av veien ved lastebil/trekkvogn
  • Telefontrusler til Setsaas og hans samboer med beskjed om at han opererer i en «jungel der det finnes krefter som vet å begå det perfekte mord» samt trusler om å bli påført kreft ved hjelp av radioaktiv stråling
  • Spaning mot oss av tidligere identifiserte biler på vei til/fra møter med Dahl
  • Et annet alvorligforhold som av diskresjonshensyn ikke omtales nærmere her