18.17 Hva nå, justiskomité?

Men det gjorde han jo ikke, og en rekke gamle og nye stortingsrepresentanter sa sin klare mening om det. Nå angret de nok at de hadde gitt fra seg ballen til den regjerings-styrte Riksadvokaten og hans Dahl-gruppe.

Men Stortinget hadde den gangen likevel festet en tynn tråd til ballen. I komiteinnstillingen1 het det:

«Komitéen avventer gruppens vurdering og avstår derfor fra å følge opp saken i forbindelse med denne innstilling.»

På stortingsspråk betyr dette: Vi følger med dere, og tar saken opp igjen i Stortinget hvis vi ikke er fornøyd!

Selv Aps hovedtalsperson, stortingsrepresentant Inger Lise Gjørv (A), åpnet for at saken kunne komme tilbake til Stortinget2:

«(Ramm/Setsaas-saken) blir … gransket av Riksadvokaten og krever derfor ikke flere forføyninger før etterforskningen er avsluttet.»

Etter vår mening måtte det være helt naturlig at justiskomitéen etter Dahl-gruppens henleggelser og de meget kritiske stortingskommentarene, kombinert med den gamle justiskomitéens skepsis allerede den gangen (se kap. 14), forlangte en redegjørelse for hva Riksadvokaten hadde gjort med den granskningen han hadde stjålet fra dem. Men det har den ikke. Den «avventer» fortsatt, nå antakelig Lund-kommisjonen.

Det var mer fart i den forrige justiskomitéen. Vi tror det er fart i den nåværende lederen, Lisbeth Holand (SV), men Anders C. Sjaastad (H) (se kap. 25.11) er nok en vesentlig mindre motivert fraksjonsleder enn Wenche Frogn Sellæg var for Høyre. Dessuten er Svein Alsaker (KrF) ute, og det er synd. Men mulighetene er jo stadig tilstede!

1 Innst S nr 246 (1992-93).

2 Stortinget 18. juni 1993: St. T. s. 4910.