17.2 Faremo bekrefter sammenblanding

Det kom oppmuntrende nyheter fra andre hold også. Mot slutten av november 1993 like før vi skulle møte hos Nygaard Haug. VG bragte et meget oppløftende intervju med justisminister Grete Faremo1:

«Statsråd Grete Faremo bekrefter overfor VG at det har foregått en meget tvilsom sammenblanding av de hemmelige tjenesters roller.

Etter å ha fått besøk på justisministerens kontor av folk som har jobbet i de hemmelige tjenester i en årrekke, kan hun slå fast at det har vært uklare kommandolinjer mellom Politiets overvåkingstjeneste og Forsvarets e-tjeneste. …

– Jeg har selv hatt besøk på kontoret av folk som hadde jobbet i årevis for de hemmelige tjenester, men som ikke visste hvilken gren de jobbet i. En mann kom til meg for å vitne om ting han hadde gjort. Han trodde han hadde jobbet for Politiets overvåkingstjeneste. Jeg undersøkte saken nærmere. Det viste seg at han ihvertfall ikke hadde vært ansatt der. Ut fra hva han fortalte om hva han hadde gjort, hadde han antakelig vært knyttet til Forsvarets etterretningstjeneste.

Med dette bekrefter justisministeren at tidligere statssekretær Hans Henrik Ramm og major Johan M Setsaas har hatt rett i minst én av sine anklager mot det de to kaller ‘Den fjerde tjeneste’ – som er fellesbetegnelse for ulovlig bruk av de tre lovlige tjenester her i landet. Ramm og Setsaas påstår at Overvåkingspolitiets og E-tjenestens roller har vært blandet.»

Men hva gjør nå Faremo med dette? Sender hun det nye vitnet ned i Stortinget? Til avhør hos Riksadvokaten? Ber hun Dahl komme tilbake til Oslo? Får Nygaard Haug saken? Nå nei:

«Grete Faremo har skrevet brev og formidlet kontakt mellom historiegranskerne og det vitnet hun her snakker om.2»

Som vi har vært inne på tidligere, er det viktig for Arbeiderpartiet å få alle bevis på ulovlig overvåking plassert som historiske, helst 10-20 år gamle. Det morsomme er nå at justisministeren betrakter sin egen statsrådstid som historisk. Hun er antakelig fremsynt.

Neste dag kommer en svak «presisering»3 (hun hadde nok nå fått seg en skikkelig dragelse fra sin sjef og resten av det hemmelige Ap-Norge, for sin uoverveide uttalelse), som skal bidra til å dytte denne episoden tilbake til «historisk tid». Men det hjelper ikke, for nå er Dagbladet på banen4:

«FREMDELES ULOVLIG KONTAKT; En tvilsom sammenblanding av de hemmelige tjenesters roller og områder foregår fremdeles. Den er ikke avviklet – blant annet fordi det er uhyre vanskelig rent praktisk â ha vanntette skott mellom POT og FO/E. Dette får Dagbladet opplyst av sikre kilder.

– POT og FO/E har en bred, felles kontaktflate, sier Dagbladets kilder. – Dette må også Justisdepartementets politiske ledelse kjenne til, hevder kildene.»

Dagbladet fortsetter med å referere Faremos uttalelser i VG og påpekte at hun konsekvent hadde uttalt seg i fortid: «Har foregått», og fortsetter deretter:

«Men den tvilsomme rolleblandingen fortsetter fremdeles, etter det Dagbladet får

opplyst.

Med sine uttalelser om tegn på sammenblanding av POTs og E-tjenestens roller, åpner også statsråd Faremo for at major Johan M Setsaas og tidligere statssekretær Hans Henrik Ramm kan ha rett i sine påstander om en fortsatt aktiv fjerde hemmelig tjeneste på utsiden av de offisielle: POT, E-tjenesten og Forsvarets sikkerhetstjeneste …

– Alle påstander om ulovligheter i de hemmelige tjenester skal granskes til bunns, sier Faremo.»

Bare så synd at førstestatsadvokat Dahl nå var reist tilbake til Sørlandet for å ha «pause», og der var det sikkert vanskelig å få tak i OsIo’s middagsaviser. Og at førstelagmann Agnes Nygaard Haug som ikke leser bøker5 sikkert heller ikke er noen aktiv avisleser. For Faremos «påstander» er hittil ikke gransket av noen, bortsett kanskje for at de som lever får se i historiebøkene …

Det var oppmuntrende og uventet å få disse bekreftelsene fra en ubetenksom Faremo. Nå kunne vi vel vente oss rød løper og hornmusikk når vi neste dag skulle til Nygaard Haug? Vi var også glad for Hagens uttalelse, for vi visste at Hagen visste hva han snakket om, denne gangen også. For på dette tidspunkt var det avslørt både det ene og det andre om Nygaard Haug-utvalget.

1 Altså Regjeringens eget historiker-utvalg.

2 Altså Regjeringens eget historiker-utvalg.

3 VG 28. november 1993. Hun hadde nå hatt kontakt med en person «som fortalte om sin kontakt med de hemmelige tjenestene». Det het at «kontakten oppsto tidlig i 50-årene». Hun hevder ikke direkte at hun er feilsitert. Etter det vi kjenner til om VG’s arbeidsmetoder i sin alminnelighet er det klart at VG i sitt opprinnelige oppslag siterte henne korrekt.

4 Dagbladet 29. november 1993.

5 Hun innrømmet at hun ikke hadde lest Ronald Bye’s bok «De visste alt».