17.21 Nok å gjøre

Nå skal fru Nygaard Haug få vite noe av hva hun ville ha fått fra vårt materiale om vår sak til granskning vedr E-tjenesten, både ymse sammenblanding og annen snacks, hvis hun ikke hadde løyet seg fra dette:

 • Hvilken rolle Industrivernet, som i sin tid ble etablert som en av E-stabens dekkorganisasjoner, spilte i vår sak
 • Hvilken rolle bedriften Norasonde, som i sin tid arbeidet for E-stabens, og denne bedriftens tidligere ansatte spilte i vår sak
 • Hvilken rolle Kontoret for Samband, Sikkerhet og Beredskap i UD (SSB) spilte i vår sak (ambassadør Georg Kristiansen kjenner dette kontoret meget godt fra sin tid i UD da han foreslo UD’s spionjakt)
 • Hvilken rolle en tidligere mangeårig ansatt i Etterretningsstaben, nå borettslagsformann, spilte i vår sak herunder hans kontakt med en dame ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT)
 • Hvilket personlig engasjement sjefen for E-staben. general Alf Roar Berg. hadde i vår sak
 • Hvilket personlig engasjement og hvilken bruk av underordnede ledd nestkommanderende og seksjonssjef i E-staben, Trond Johansen, sto for i vår sak
 • Hvilken rolle Trond Johansen har spilt sammen med Mossad og Mossads apparat i Norge – ‘Tsafririms’ etterretningsceller (‘Frames’) (Tsafririm var for noen år tilbake under ledelse av Dan Ærbel, en av de Lillehammer-dømte)
 • Hvilken rolle Trond Johansen spilte sammen med Iver Frigaard i vår sak
 • Hvilken rolle Trond Johansens kontorsjef spilte i vår sak, både som samarbeidspartner for andre deltakende og personlig engasjement
 • Diverse navngitte enkeltmannsfirmaer med sannsynlig tilknytning til E-tjenestens rolle i vår sak
 • Diverse navngitte radioamatører med oppdrag sannsynligvis også for E-staben i vår sak
 • Hvilken rolle Spilhaug-apparatet (se kap. 24.2.3.8 og 25.26.1) – den norske IB-skandalen har spilt i vår sak

Nygaard Haug ville således fått nok å gjøre med vår sak om hun hadde ønsket det.