17.20.4 Sammenblanding E-tjenesten/justisvesenet

Her er det mye rart, særlig hva vi har registrert i vår sak, men ihvertfall noen innfallsvinkler utvalget kunne ha funnet selv uten våre opplysninger:

  • Riksadvokatens og store deler av justisvesenets innsats for å tildekke Lillehammer-saken (se kap. 25.18)
  • CC’s opplysninger om Trond Johansens evne til å utvirke eller frafalle påtalebeslutninger (se bl.a. kap. 21.10.)
  • Forbindelser mellom E-tjenesten via underavdelingen i POT til å skaffe seg allierte i politi og rettsvesen ved hjelp av «overskuddsinformasjon» som kan hjelpe fint på politifolkenes karriere
  • Leve Videre-saken (se kap.21.4)
  • John Fredriksen-saken (se kap. 21.9.)
  • Tollefsen-saken (se kap21. 10) og mange andre saker i dette kapitel