17.16 Sofistiske granskere

Nygaard Haugs manøvrering for å slippe å se vårt materiale minner oss om det som kalles sofistisk logikk1:

– Hvorfor sier dere i Nygaard Haug-utvalget at Ingvald Godal sitter på materialet fra Setsaas og Ramm?

– Jo, det er for å holde Setsaas og Ramm unna.

– Men det er jo ikke noe i Setsaas/Ramm-saken?

– Nei, nettopp!

1 Sofistene, gresk filosofisk skole 450-400 f. Kr., antakelig uberettiget kjent for å utfordre gjennom paradoksal logikk, som f.eks. historien om da en sofist ble spurt om hvorfor han hadde tegnet en stor sirkel i sanden rundt seg. – Jo, det er for å holde tigrene unna, sa sofisten. – Men det er da ingen tigre i Hellas? – Nei, nettopp!