17.14 «Hva skulle vi gjort annerledes?»

I ett av sine intervjuer like etter avgivelsen, i juli 1994, spurte Nygaard Haug retorisk: Hva skulle vi gjort annerledes1?

Det kan vi fortelle henne: Hun visste at Edward Dahls etterforskningsgruppe eksisterte. Det fikk hun vite av oss; og fra sine samtaler med Riksadvokaten og med Dahl (vi kan jo ikke lenger forutsette at folk i regjeringssystemet leser aviser). Hun visste også at vi hadde holdt på i nær et halvt år og levert inn logger, notater, foto, videoopptak, rapporter osv. i massevis2. Hun skulle ganske enkelt ha kontaktet Dahl for å få dette oversendt. Var det transportproblemer, kunne vi ordnet det!

Men dette gjorde hun ikke.

1 NTB-melding 8. juli 1994.

2 Mesteparten av dette var meget mer detaljert enn det vi presenterer i denne boken når det gjelder identiteter, firmanavn, biler, klokkeslett, uttalelser, ansettelsesforhold, slektskapsforhold osv. osv. og ville gitt enorme muligheter for genuin etterforskning.