17.12 Til gjennomsyn hos mistenkte!

Utvalgets siste øvelse var å sende hele innstillingen til gjennomsyn i E-tjenesten1 sommeren 1994, offisielt for å se om noen deler burde unntas offentlighet. Deretter ble den oversendt Forsvarets Overkommando og Forsvarsdepartementet der «mange skal lese gjennom rapporten» før den ble offentliggjort. Er det noen som tror at Nygaard Haug ville ha stått solid oppreist på skansen og forsvart utvalgets integritet og selvstendighet hvis noen av disse hadde fremmet krav om strykninger eller endringer?

Men om det var mye å more seg over når det gjaldt utvalgets sammensetning og arbeidsstil, var det bare å gi seg over i fortvilelse over rapporten, som endelig ble avgitt 30. juni 1994 – forøvrig like etter at Stortinget hadde tatt ferie! Selv om det er et offisielt utredningsutvalg og innstillingen fullt offentlig, er det påfallende at den så langt kun er kommet i en stensilert utgave og inngår ikke i NOU-serien. Regjeringen kan ikke være svært stolt av den!

Eller er det kanskje fordi det er så lett å gjenkjenne dekktiltakene? Det var ihvertfall lett i vårt tilfelle:

1 Klassekampen 2. juli 1994.