15. BUDSKAP FRA CAPITOL

Det er få institusjoner i Norge man oppfatter som hevet over alle særinteresser, som absolutt nøytrale, saklige, rettferdige og «untouchable». H. M. Kongen og hans hus er en slik. Høyesterett er en slik. Neste på listen må vel være Riksadvokatembetet. Riksadvokatens eneste overordnede er Kongen i Statsråd. Riksadvokaten er sjef for statsadvokatene og utgjør sammen med disse landets samlede påtalemyndighet. Den sittende riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn legger åpenbart stor vekt på å stå frem med en slik profil når han intervjues i Fjernsynet. Knapp. Tilmålt. Korrekt. Saklig.