14.2 «En liten fillesak»

På Justiskomiteens første møte om «Setsaas-saken» deltok ekspedisjonssjef Leiv Eldring og en yngre embetsmann sammen med statsråd Grete Faremo (A). De to førstnevnte hadde en kort samtale med Alsaker utenfor møtelokalet. Eldring sa da at «det dreier seg om en liten fillesak».

Komitéen var ikke overbevist om det. Vi hadde informert våre kontakter i komitéen om de mange merkverdighetene ved Kontrollutvalgets behandling, og særlig den mangelfulle etterforskningen (se kap. 10.4). Spørsmålene haglet over justisministeren, som bl.a. måtte erklære at det ikke var noen form for overvåkning rettet mot Setsaas, Ramm eller andre i vår gruppe. Midt i et resonnement kom hun til å si noe slikt som at «på den tiden Setsaas var i Guatemala, var også Mossad aktiv der …», men avbrøt og gikk videre med noe annet. Flere stusset på hva denne setningen tilsynelatende uten sammenheng bunnet i1. Totalt sett var opposisjonen meget misfornøyd med statsrådens svar, og forlangte møte med Kontrollutvalgets leder, Hans Stenberg-Nilsen.

1 Vi tror at vi har funnet det ut, og kommer tilbake til saken.