13. URDALS LEIEBOER

Det ble adskillig oppmerksomhet om saken i media våren 1993. Vi ville benytte anledningen til å alliere oss med en kompetent redaksjon som kunne hjelpe oss å bringe frem endelige, avgjørende bevis for flest mulig av våre enkelthypoteser. Når man så alle enkelthypotesene som hver for seg var underbygget opp til et meget høyt sannsynlighetsnivå i sammenheng, kunne ingen være i tvil om totalbildet (til dags dato er det heller ingen som har gått gjennom alt som har vært det), men for å slå skikkelig gjennom ville det vært fint å få endel enkelthypoteser endelig bekreftet hver for seg. Vi allierte oss derfor med NRK-Dagsrevyen, som satte opp et team under Lars-Jacob Krogh med dette siktepunkt (siden ble Krogh skjøvet ut og Dagsrevyens geværer rettet den andre veien – mot oss – men det er en annen historie).

Krogh ble for sin del helt overbevist og sterkt engasjert. Igjen var han en mann det var lett for oss å arbeide sammen med: Solid forsvarsvenn som ingen kunne mistenke for å skade nasjonale interesser, en god og gammel venn av Ramm, og en reporter med stor troverdighet og gjennomslagskraft.

Blant de initiativ Krogh tok var å ta en prat med sin gamle venn, tidligere overvåkingssjef Svein Urdal, som for oss sto som en viktig brikke. Han hadde vært Frigaards sjef i den kritiske perioden, men det så ut som om store anstrengelser var lagt ned i å holde oss unna ham. Det var dessuten svært interessant at han var uvitende om Mossad/asylsøker-saken.