13.6 Overskuddsinformasjon

Samme opplegg kan benyttes overfor påtalemyndigheten. Statsadvokater måles etter hvor gode de er til å få tiltalte dømt og saker løst. Igjen fint med litt overskuddsinformasjon eller utradisjonell etterforskning av dem som har apparatet i POT, E-tjenesten eller Mossad Norge. Statsadvokater avanserer, og blir ofte dommere eller embetsmenn. Slik kan lojalitetsbåndene bygges ut i hele justisvesenet. Alt tyder på at akkurat dette har skjedd, særlig effektivt i de siste årene. Ikke bare i vår sak, men i en rekke andre, er det påfallende hvor mange ankesaker som glatt og uproblematisk blir henlagt, helt til topps. Dette er avdekket med stor tydelighet i den såkalte «Leve Videre»-saken som akkurat nå behandles av Stortingets kontrollkomité. Der foreligger det i beste fall et regelrett grovt tyveri av privat eiendom som er henlagt fra laveste politietterforsker til høyeste riksadvokat.

Dette er den snille versjonen om hvorfor påtalemyndigheten er blitt så lydig. Vi kommer tilbake til mer håndfaste grunner senere, se f.eks. kap. 26.18-19.