13.5 Ikke nå, nei

I et Ukesluttprogram i 1993 ble den nåværende POT-sjef, Hans Olav Østgaard, stilt følgende spørsmål av Ramm1:

«- Når en major i den norske hær kommer til Frigaard og fremlegger konkret materiale som tyder på at det foregår en aksjon mot ham fra en fremmed etterretningstjeneste, sannsynligvis i samarbeid med norske grupperinger og det ikke fører til noen form for etterforskning, og det heller ikke fører til at Frigaards sjef blir informert om det i det hele tatt foreligger noen anmeldelse – hva har vi å gjøre med da? Har vi å gjøre med en person som forestår et alvorlig tjenestebrudd i forhold til sin sjef? Eller har vi å gjøre med en underlig organisasjonsform?»

Samtalen gikk videre:

«Programleder: Nå er jeg spent på svaret fra Østgaard her, for den gangen var han ikke overvåkingssjef.

Østgaard: Jeg kommer heller ikke til å svare på det spørsmålet, selvfølgelig.

Programleder: Nettopp – selvfølgelig!

Ramm: Men hvis det skjedde idag?

Østgaard: Det kan jeg godt svare på. Det jeg ville gjøre da, var å henvise dette som en klage til kontrollutvalget, så ville kontrollutvalget komme til oss og spurt: Hva har dere gjort med dette – så ville vi forklart kontrollutvalget hva vi ville ha gjort. …

Ramm: Spørsmålet var hvis du hadde vært overvåkingssjef og oppdaget at en av dine underordnede ikke hadde varslet deg om en viktig anmeldelse, og heller ikke hadde gjort noe med saken før det hadde gått lang tid etterpå.

Østgaard: Ja, jeg kan vel si at det er en saksbehandlingsfeil, i så måte, som jeg nok ville tatt opp internt.

Ramm: Men hvis dette skjedde flere ganger, at f.eks. samarbeidet med Mossad om en asylsøkeraksjon, som vi jo kjenner til, som du heller ikke var kjent med som overvåkingssjef; hvis han senere fikk henvendelse fra samme gruppen en gang til via Oslo politikammer, og fortsatt ikke informerte deg, og du så selv ble avsatt pga den samme saken, og så til slutt ikke blir innkalt til kontrollutvalget når saken havner der …

Østgaard: La meg bare kort få si at det skjer ikke sånn i dag i hvertfall.»

Men alt hadde skjedd mellom Urdal og Frigaard, og det har siden ikke vært mulig å få gransket hverken dette eller utallige andre av Frigaards forhold. Østgaard kunne nok med lett hjerte si at «det skjer ikke sånn idag». For han var allerede på Ap-nettet selv, og nettet hadde intet behov for å omgå ham!

1 Dagsnytt 1800 27. mai 1993.