13.4 Logisk forklaring

Det var også meget logisk. POT hadde og har ansvaret for anti-terror-arbeidet i Norge. Men kilden for slik terror er med årene mer og mer i utlandet, særlig områder i og rundt Midt-Østen. Etterhvert har Norge bygget opp en meget sterk militær tilstedeværelse i disse landene gjennom FN-styrkene. Det betyr også tilstedeværelse av E-tjenesten. E-tjenesten har derfor gradvis kommet nær sagt i monopolsituasjon på de informasjoner POT trenger for å utføre sin anti-terror virksomhet. En form for nært samarbeide var nødvendig.

Men, som vi vet, gis det ikke ved dørene i det klandestine miljøet. Skulle E-tjenesten gi, ville den ha. Den sto heller ikke fritt. Mye av E-tjenestens etterretning er sameie med Mossad i dette ekteskapet. Også Mossad skulle ha betaling.

Anti-terror-avdelingen i POT kunne selvsagt ikke offisielt overlates E-tjenesten. E-tjenesten skal offisielt kun innhente opplysninger fra utlandet, ikke drive politivirksomhet i Norge. En formell overføring ville helt forrykke det offisielle glansbildet av makt- og ansvarsfordeling mellom tjenestene.

Det var heller ikke nødvendig. I systemene er man vant til å operere på flere plan: Det offisielle, det halvoffisielle og det helt irregulære. Vi tror det ble en halvoffisiell løsning på Ap-kanalene: Det ble besluttet å rekruttere Trond Johansens mann (Frigaard) til den aktuelle avdelingslederstillingen i POT, og underforstått at denne personen uoffisielt skulle rapportere til Johansen. Frigaards avdeling ble således ikke mer enn en leieboer hos POT. Denne ordningen er naturlig presentert i berørte byråkratier som en hensiktsmessig arbeidsordning for å effektivisere anti-terror-arbeidet. Dermed var det etablert en særlig sterk gren på nettverket som tilsammen utgjør «den fjerde tjeneste». Når grenen først er etablert. kan hva som helst av informasjon og kommandosignaler passere. F.eks. ville den åpne for nye områder der Mossad kunne operere, slik som palestinske asylsøkere. Og man fikk et sterkt fotfeste i POT slik at man kunne få tidlig beskjed om ubehagelige rapporter om Mossad-aktivitet og sørge for dekkaksjoner etc. før disse kom for langt, slik Setsaas fikk oppleve.

Linken til POT har nok gitt enda mer. POT har et helt naturlig videre samarbeide med Oslo Politikammer. Gjennom sin offensive virksomhet mottar POT helt sikkert mye overskuddsinformasjon som er nyttig i politiets alminnelige arbeide med kriminalitet. Ved uoffisielt å fore utvalgte politifolk med slik overskuddsinformasjon kan disse settes i stand til å gjøre tilsynelatende store etterforskningsmessige bragder og avansere i systemet. Det skal det før eller senere også betales for – kanskje ved å sørge for at etterforskning som er ubehagelig for POT/ E-tjenesten, Mossad og hele den «fjerde tjeneste)) blir så forsiktig og ufarlig som mulig? Kanskje ved at politiet iblant kan overta aksjoner som blir for varme og lettere kan forklares som vanlige politiaksjoner mot vanlige kriminelle forhold?